Doplnky dverí

 

Čítačka odtlačkov prstov

V spojení s elektromotorické vložkou umožňujeodomknúť dvere bez použitia kľúča, stačí len priložiť

 • Štandardne v zapustenom prevedení priamo nakrídle dverí
 • Variantne aj povrchovom prevedení v nerezovomkryte
 • Pamäť na 99 odtlačkov prstov - Riadiaca jednotkaoddelená od čítačky
 • Užívateľsky jednoduché nastavenie

Viac

 
 
 

Kamera v priezorníku

Nemusíte chodiť ku dverám, aby ste zistili, kto za nimi stojí.

Obraz z kukátka môžete vidieť:
 • na malom monitore
 • vlastným TV alebo LCD
 • PC monitore
 • alebo si ho nechať poslať napr na mobil.

Viac

 
 
 

Automatický ovládač dverí

Je určený na inštaláciu na jednokrídlových alebo dvojkrídlových dverách (v páre) do hmotnosti 120 kg (230 kg).

Je vhodný k ľubovoľnej aplikácii, a to aj na ovládanie požiarnych dverí. Môže byť aktivovaný napr.
 • pohybovým čidlom
 • diaľkovým ovládačom
 • čítačkou prístupového systému
Je schopný napájať (výstup 12 a 24 DC) a ovládať požadovaný typ elektromotorického alebo elektrického zámku.

Viac

 
 
 

ECS - Electronic Control System

 • Zaisťuje nielen ochranu priestorov, ale aj dokumentuje pohyb osôb podľa ich prístupových práv
 • Vyhodnotenie pracovnej doby
 • Použitie k bezhotovostným platbám vo vnútropodnikových zariadeniach
 • Je kompatibilný s mechanickými systémami EVVA
 • Jednoduché naprogramovanie, preprogramovanie a začlenenie kľúča (čipu) do systému
 • Údaje čipu sníma anténa, ktorá je súčasťou vložky
 • Vyhodnotenie prebieha buď autonómne vo vložke alebo v informačnom centre
 • Prenos dát prebieha on-line alebo off-line
 • Použitie v jednotlivých vložkách iv uzamykacích systémoch
 • Nekonečné množstvo kombinačných variantov
 • Maximálny komfort pri použití so systémom EVVA EMZY

Viac

 
 
 

EMZY - motorizovaná vložka

 • Špeciálna vložka, ktorú možno ovládať kľúčom aj elektronicky
 • Skladá sa z riadiacej jednotky a cylindrickej vložky s vstavaným motorom
 • Motor zamyká alebo odomyká na základe elektronického impulzu (čítačka magnetických kariet, kódové klávesnice, tlačidlový spínač)
 • Vložku je možné namontovať do ľubovoľných zámkov či závor a umožňuje zamykať ľubovoľný počet západov
 • Vhodná do miest, kde je potreba doplniť kontrolu vstupu kontrolou uzamknutia
 • Pre vložku možno naprogramovať časové zóny

Viac

 
 
 

Uzamykacie systémy

Účelom uzamykacích systémov je vytvoriť vo väčších objektoch systém nadradených a vlastných kľúčov podľa organizačných požiadaviek zákazníka. Tým sú bližšie práva prístupu jednotlivých pracovníkov do rôznych priestorov objektu, pri použití jediného kľúča každým pracovníkom.

Systém Hlavného kľúča
Základné prevedenie uzamykacieho systému, kedy všetky zámkové vložky alebo uzamykacie prvky zostavy majú svoj vlastný kľúč. Všetky vložky potom otvorí hlavný kľúč. Systém je vhodný tam, kde je v prípade núdze z bezpečnostného alebo správneho hľadiska nutný okamžitý prístup do ľubovoľnej miestnosti alebo častí objektu.
 
Systém Centrálnej zámkovej vložky
Systém predstavuje skupinu zámkových vložiek, kde každá vložka má svoj kľúč, ktorým nemožno odomknúť inú vložku tejto skupiny. Všetky kľúče zároveň odomknú spoločné zámkové vložky a v prípade potreby je ešte možné tieto spoločné uzamykacie prvky otvoriť jedným hlavným kľúčom
 
Systém Generálneho, Hlavného a skupinového kľúča
Všetky zámkovej vložky, ktoré sú súčasťou uzamykacieho systému, rozdelí zákazník do jednotlivých skupín podľa jeho vlastných organizačných požiadaviek. Ďalej určí oprávnenie vstupu kľúčov vyšších rádov do jednotlivých skupín a definuje tak uzamykaciu schému objektu.
 
 • každá vložka má svoj kľúč, ktorým nemožno odomknúť žiadnu inú vložku
 • skupinový kľúč otvorí všetky vložky príslušnej skupiny
 • hlavný kľúč otvorí všetky vložky v niekoľkých skupinách
 • generálny kľúč otvorí všetky vložky

Viac

 
 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu. Farebnosť vzoriek a technické parametre v katalógu i na internetových stránkach www.dverenext.sk nemusia zodpovedať skutočnosti.